Remont centrifugalnog ventilatora

Detalji projekta

Naziv projekta: Remont centrifugalnog ventilatora
Klijent: Nexe d.d.
Godina: 2022.
Lokacija: Našice, Hrvatska

Kontakt

Kontaktirajte nas kako biste saznali više o našim uslugama.

O projektu

Demontaža postojeće opreme centrifugalnoga ventilatora mlina sirovine.
Ugradnja nove osovine s ležajevima,rotora te motora. Pozicioniranje i centriranje
gorenavedenih pozicija.