Sanacija transportnih mostova

Detalji projekta

Naziv projekta: Sanacija transportnog mosta D-3 i pripadajućih tornjeva i sanacija transportnog mosta F-2
Klijent: Petrokemija d.d.
Godina: 2020.
Lokacija: Kutina, Hrvatska

Kontakt

Kontaktirajte nas kako biste saznali više o našim uslugama.

O projektu

Defektaža stanja (pjeskarenje i čišćenje postojeće konstrukcije), obnova postojeće
konstrucije mostova, tornjeva i transportera, demontaža oštećenih dijelova, montaža novih dijelova,
izvođenje antikorozivne zaštite.