Politika integriranog sustava upravljanja

Politika integriranog sustava upravljanja

Poslovni uspjeh tvrtke Industroremont d.o.o. počiva na zadovoljstvu i ispunjenju očekivanja naših partnera, klijenata, dobavljača, zajednice u kojoj djelujemo i radnika. Prvenstvena briga posvećuje se zadovoljstvu klijenata kvalitetom naših usluga, osiguranjem dostupnosti informacija o našim uslugama, osiguravanjem zadovoljavanja zahtjeva naručitelja te zakonskih i ostalih obvezujućih zahtjeva vezanih za:

• izvođenje investicijskih radova te radova na održavanju u industrijskim postrojenjima,
• očuvanje okoliša, zdravlja i sigurnosti na radu,
• planiranje i nadzor uvjeta realizacije usluge,
• vanjsku komunikaciju sa svim zainteresiranim stranama; vlasnikom, zaposlenicima, dobavljačima i zajednici u kojoj djelujemo,
• poticanje sudjelovanja predstavnika zaposlenika u primjeni, održavanju i razvoju integriranog sustava upravljanja kvalitetom, zaštitom okoliša, zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu.

Visoka kvaliteta usluge biti će osigurana primjenom integriranog sustava upravljanja kvalitetom, zaštitom okoliša, zaštitom zdravlja i sigurnošću na radu, temeljenog na zahtjevima norme ISO 9001:2015, ISO/IT 29001:2020, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 te SCCP:2011.

Svi zaposlenici obvezni su:

• odgovorno gospodariti s prirodnim resursima,
• neprestano poboljšavati djelotvornosti svojih postupaka, striktno poštujući zakonske i druge zahtjeve koje je društvo prihvatilo,
• sukladno svojim odgovornostima poduzimati radnje za postizanje zadanih ciljeva,
• voditi brigu da se spriječi onečišćenje okoliša, ugrožavanje zdravlja i sigurnosti ljudi.

Politika integriranog sustava upravljanja ogleda se u sljedećim smjernicama:

• pridavati veliku važnost dobrim i iskrenim odnosima sa klijentima, lokalnim i državnim tijelima vlasti te lokalnom zajednicom,
• razvijati i održavati kooperativne odnose s klijentima u svrhu poboljšanja kvalitete,
• ispunjavati zadane rokove izvršenja usluga,
• zapošljavati, educirati, motivirati i zadržati kvalificirane zaposlenike,
• stalno poboljšavati kvalitetu usluga, pratiti i usvajati nove manje štetne tehnologije te racionalno trošiti energiju i resurse,
• trajno održavati čisti okoliš i sprječavati onečišćenja,
• trajno provoditi mjere / kontrole zaštite zdravlja i sigurnosti na radu te sprječavanja nastanka incidenata, ozljeda i oboljenja vezanih za rad.